insights

İSG Kalite Politikamız

"Önce Sağlık Ve Güvenlik” ilkesini esas alarak en üst düzey kalitede faaliyetlerini yürütürken,

çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi için

firmamız aşağıdaki hususların sağlanmasını ve sürdürülmesini taahhüt eder;

  • Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak;
  • Kazaları, çalışanları ve çalışmalardan etkilenen tarafların sağlığına yönelik tahribatları, sağlık bozulmalarını meslek hastalıklarını,  çevresel ve sosyal etkileri önlemek için gerekli tüm iş güvenliği tedbirlerini uygulamak;
  • İSG Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak;
  • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere riayet etmek;
  • Çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlayarak, şirket personelinin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak ve bu amaçla eğitimler vermek;
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikası’nı periyodik olarak gözden geçirmek;
  • İş Sağlığı ve Güvenliği'nin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.